Đây là những câu hỏi được các bác sỹ nhi ở Mỹ dùng để đánh giá sự phát triển của bé qua từng giai đoạn. Trước khi đi khám định kỳ bác sỹ sẽ gửi những câu hỏi này về nhà để ba mẹ trả lời. Mẹ Tôm và Ba Tôm đã biên dịch những câu hỏi này ra tiếng Việt để các mẹ có thể xử dụng cho các bé. Sau khi trả lời hết các câu hỏi thì trang web sẽ tự tính điểm để xem bé của bạn phát triển như thế nào so với độ tuổi.

Nếu các mẹ có đăng ký tài khoản và đã thêm bé vào ứng dụng Bé Của Tôi thì có thể lưu lại kết quả của bé để lần sau có thể xem lại

Những Điều Quan Trọng Cần Nhớ:

• Thử hết những hoạt động trong câu hỏi trước khi trả lời
• Hãy xem bảng câu hỏi này là một trò chơi vui nhộn cho cả bé và bạn
• Nên thử những hoạt động này thì bé đã ăn no và ngủ đủ để tránh bé gayCâu Hỏi Dành Cho Bé 2 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 1 tháng 0 ngày cho đến 2 tháng 30 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 4 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 3 tháng 0 ngày cho đến 4 tháng 30 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 6 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 5 tháng 0 ngày cho đến 6 tháng 30 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 8 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 7 tháng 0 ngày cho đến 8 tháng 30 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 10 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 9 tháng 0 ngày cho đến 10 tháng 30 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 12 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 11 tháng 0 ngày cho đến 12 tháng 30 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 14 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 13 tháng 0 ngày cho đến 14 tháng 30 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 16 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 15 tháng 0 ngày cho đến 16 tháng 30 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 18 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 17 tháng 0 ngày cho đến 18 tháng 30 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 20 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 19 tháng 0 ngày cho đến 20 tháng 30 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 22 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 21 tháng 0 ngày cho đến 22 tháng 30 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 24 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 23 tháng 0 ngày cho đến 25 tháng 15 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 27 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 25 tháng 16 ngày cho đến 28 tháng 15 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 30 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 28 tháng 16 ngày cho đến 31 tháng 15 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 33 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 31 tháng 16 ngày cho đến 34 tháng 15 ngày

Câu Hỏi Dành Cho Bé 36 Tháng Tuổi
Dành cho bé từ 34 tháng 16 ngày cho đến 38 tháng 30 ngày* Câu hỏi dành cho các bé lớn hơn sẽ được cập nhật sau© 2016 by NuoiConKhoaHoc.com | About | Liên Hệ | Privacy Policy